LOGO CAIB
Contingut
23 juny 2022Conselleria de Mobilitat i Habitatge

El Govern llança una ajuda de 2,5 milions d’euros per a transport públic de mercaderies per afrontar l’increment del preu de la energia NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern llança una ajuda de 2,5 milions d’euros per a transport públic de mercaderies per afrontar l’increment del preu de la energia

Amb aquesta ajuda es materialitza l’acord assolit amb els representants del sector de transports de mercaderies de la Federació Balear de Transports

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, posa en marxa una nova convocatòria d’ajudes de l’any 2022 destinada persones jurídiques de transport public de mercaderies residenciades a les Illes Balears per tal d’afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de la energia. Aquesta convocatòria es publica avui al BOIB i el termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de demà.

 

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones jurídiques residenciades a les Illes Balears, que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, MDP o MDL, i que hagin incrementat els seus costos de combustible, com a mínim en un 5 %, el primer trimestre de l'any 2022 en comparació al primer trimestre de l'any 2021.

 

El pressupost d'aquesta convocatòria es distribuirà segons el tonatge i amb els màxims i mínims següents:

 

— Fins a 3,5 tones d’MMA: entre 800 i 1.000 € per vehicle

— Més de 3,5 i fins a 7,5 tones d’MMA: entre1.000 i 1.200 € per vehicle
— Més de 7,5 i fins a 12 tones d’MMA: entre 1.400 i 1.600 € per vehicle
— Més de 12 tones d’MMA: entre 1.800 i 2000 euros per vehicle


 

La sol·licitud s'ha de presentar en el formulari que es trobarà disponible a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es) i a la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (www.transports.caib.es).


 


 

 

Documents adjunts: