LOGO CAIB
7 desembre 2023 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

El Consell de Govern autoritza convocar ajuts per a la formació de personal investigador per valor de 2,8 milions d'euros

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

\ L’objectiu és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral

\ Els ajuts tindran un caràcter pluriennal, del 2025 al 2028, amb imports d’entre 596.726 € i 971.568 €

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, ha autoritzat disposar la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques. L’import global és de 2.806.204 €.

L’objecte de la convocatòria és atorgar, en règim de concurrència competitiva, subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per formar personal investigador, l’objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

També té l’objecte d’atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Els ajuts tindran un caràcter pluriennal, ja que es duran a terme del 2025 al 2028 amb la distribució següent: 596.726 € tant per al 2025 com per al 2026, 641.004 € per al 2027 i 971.568 € per al 2028.