Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE POLITICA FINANCERA I ASSEGURANCES - F01140118 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 17163.86 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113010C AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10498.46 2502, 2503, 252K, 252L 23 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110499 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 6457.5 2501 23 A1 C1
LLOC BASE ADMINISTRATIU/IVA - F0139001M AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 3543.54 2503, 252L 16 C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130301 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 10498.46 2550 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130290 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 2 10498.46 2550 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F0113004R AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10498.46 2502, 2503, 252K, 252L 23 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110310 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 6457.5 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT - F0114028C CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 2 17163.86 2501, 251E, 2510 28 A1 C1
AGENT DE MEDI AMBIENT - F02130029 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 8054.06 2537 18 C1 B2
SOTSINSPECTOR/A SANITARI/ÀRIA - F01830004 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 9710.96 2547 22 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F0113044A CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI DE LABORATORIS DE SALUT PÚBLICA - F01140284 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 17163.86 2547 28 A1 B2
CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A L'EDUCACIÓ - F01140091 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 17163.86 2548 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110687 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 6457.5 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110109 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2 6457.5 2503 18 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F0111001A PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS 1 8054.06 2549 18 C1, C2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01390038 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4715.34 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130622 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130544 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113004D CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10498.46 2501 25 A1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01940002 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 2 10498.46 251G, 2510 25 A1 B2
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9710.96 2549 22 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113004E CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10498.46 2501 25 A1 C1
AUXILIAR - F01470032 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4715.34 2504 14 C2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català