torna

Funcions

 

Planificacio

 

El Servei de Planificació d'Emergències té les funcions següents:


* Homologació i adequació dels plans d’emergència a la normativa vigent

* Estudiar i revisar la normativa relativa a la planificació en emergències

* Elaborar instruments de planificació territorial i especial en matèria d’emergències i protecció civil

* Dirigir i elaborar estudis tècnics específics i plans especials i territorials

* Gestionar i mantenir un catàleg de mitjans, recursos i serveis externs mobilitzables

* Controlar la implantació dels plans d’emergència