torna

Detall de la notícia

Imatge 5881133

L'IRFAP sol·licita la inscripció de la varietat de garrover 'Granja' al registre de Varietats Comercials

L’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP) treballa en la recuperació, conservació i identificació dels recursos fitogenètics per a garantir el futur i la sostenibilitat de l’agricultura. Des de fa anys, centra una de les seves activitats en el coneixement i la caracterització de varietats de garrover, que és, a més, un dels objectius prevists en el Pla de Reestructuració del sector de la fruita seca de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

L’IRFAP ha descrit la varietat ‘Granja’, obtinguda en els camps d’experimentació per pol·linització oberta. Granja és una varietat femenina que presenta una vigorositat alta i de port caigut. Les garroves que produeix són mitjanes, d’uns 14 cm de longitud, lleugerament corbades, de color marró fosc i de superfície rugosa.

El seu rendiment en garroví és elevat, superior al 19%; i la llavor és rodona, de superfície llisa i de pes mitjà (0,20gr/garroví). També és destacable l’alt percentatge que se n’extreu de goma de garroví, concretament un 53%, utilitzada com a espessidor alimentari.

La seva polpa presenta una elevada capacitat per a retenir aigua. És també destacable el seu contingut en polifenols i tanins, que li confereixen una elevada capacitat antioxidant en comparació amb altres varietats. També presenta unes bones característiques per a ser incorporada com a ingredient funcional dins un aliment.

Ara el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de l’Oficina Espanyola d’Obtencions de Varietats Vegetals, procedirà a iniciar els tràmits i exàmens oficials per incloure la varietat ‘Granja’ a la llista de varietats autoritzades del Registre Nacional de Varietats Comercials, amb la finalitat de comprovar que la varietat correspon a la categoria botànica descrita, de determinar que és distinta, homogènia i estable, i finalment d’establir-ne una descripció oficial.
L'IRFAP serà l’entitat conservadora que vetllarà perquè aquesta varietat perduri, i la mantindrà en el seu banc viu de germoplasma.