torna

Detall de la notícia

Convocatòria de subvencions LGTBI 2023. Fase prèvia a comissió avaluadora

En data 30 de març de 2023 s'ha publicat al BOIB núm. 40  l'extracte i la Resolució de convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la Diversitat Sexual i de Gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia per a projectes executats entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

Aquesta convocatòria és per a entitats privades sense ànim de lucre, que han de disposar de certificat digital.

El credit màxim destinat a la convocatòria és de 100.000 € (cent mil euros) i cada entitat o agrupació d'entitats pot presentar més d'un projecte a la convocatòria sense restricció de modalitats. És aconsellable llegir acuradament l'annex 1 per conèixer tots els punts de la convocatòria i l'annex 2 per conèixer els criteris bàsics i complementaris que han de regir la puntuació dels projectes.

Es poden presentar sol·licituds des del dia 31 de març de 2023 fins al dia 3 de maig de 2023 a les 23.59 h (ambdós inclosos) i s'han de presentar des del tràmit telemàtic de la seu electrònica on trobareu tots els models de formularis que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud.

Per més informació podeu contactar amb el telèfon 971 177 162 del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere.