torna

Detall de la notícia

Imatge 5611162

RADBAL

El Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears té la finalitat d’establir l’organització i els procediments d’actuació dels recursos i serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, d’altres entitats públiques i privades, que siguin necessaris per assegurar una resposta eficaç de les administracions públiques, per protegir la integritat de la vida de les persones, els seus béns i el patrimoni col·lectiu i ambiental davant hipotètics danys en les diferents situacions d’emergència radiològica.

En conseqüència, són objectius generals d’aquesta planificació reduir el risc o mitigar les conseqüències dels accidents en el seu origen, i evitar o, com a mínim, reduir en la mesura que sigui possible, els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població i els béns, tenint en compte en totes les seves fases les diferents necessitats de les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, establint els protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat.