torna

Detall de la notícia

Imatge 5702745

Protocol d'atenció integral a persones intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent -DSD-)

L'objecte del Protocol és garantir els drets i el bon tracte de les persones intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent -DSD-) de les Illes Balears mitjançant l'establiment d'itineraris informatius, orientadors i terapèutics des d'un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari, amb la finalitat d'oferir una atenció integral a les persones intersexuals i les seves famílies d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

Aquest Protocol és aplicable, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a qualsevol persona, indistintament de l'edat i independentment de la seva situació administrativa o personal i el seu domicili o residència, segons els termes que s'estableixen en l'article 3 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Amb l'establiment d'aquest Protocol contribuïm a l'objectiu de fer efectius els drets de les persones intersex, amb un desenvolupament sexual diferent, a les Illes Balears donant compliment a l'article 23 de la Llei 8/2016 LGTBI i a l'acció 18 del II Pla estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears (2021-2024).