torna

Detall de la notícia

Imatge 5482184

EFECTE DE L'ENTORN EN LA COMPOSICIÓ DE LA MEL DE MALLORCA: JUSTIFICACIÓ DE L'ELEVADA CONDUCTIVITAT

Com a conseqüència de la realització del projecte Caracterització de la mel de Mallorca i vincle amb el medi (BIA04/20), en el marc de la convocatòria AJUDES PER A LA INVESTIGACIÓ APLICADA EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS de l’any 2020, s’ha adquirit un profund coneixement de les mels de Mallorca, ja que s’han identificat els diferents tipus de mel produïts a Mallorca l’any 2021 en funció de les seves característiques, temporada de recol·lecció i condicions i mètodes de producció.

Així mateix, s’ha aprofundit en la caracterització del producte i la selecció de paràmetres que poden donar lloc a una diferenciació en relació amb els de la seva mateixa naturalesa.