torna

Detall de la notícia

Imatge 5635286

Decret 11/2023, de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, en relació amb els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears

Publicat al BOIB 26, de 28 de febrer de 2023 i correcció d’errates BOIB 28, de 4 de març de 2023.  

Es pot accedir decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç