torna

Detall de la notícia

Uniformitat del Departament d'Interior

El Departament d'Interior, adscrit a la Direcció General d'Emergències i Interior, té atribuïdes una sèrie de competències regulades en els articles 30.17, 30.19, 30.31 i 33 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que aprova l'Estatut d'Autonomia.

Aquestes competències es desenvolupen mitjançant el Servei d’Activitats Classificades, el Servei de Seguretat CAIB (que té una regulació pròpia d'uniformitat), l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears i el Servei de Coordinació de Projectes.

Donat que moltes d'aquestes competències es realitzen fora de les instal·lacions en les que estroba ubicat el Departament d'Interior, i es fan cara a la ciutadania i d'altres professionals de diferents administracions, es considera necessari aprovar aquesta Instrucció d'uniformitat per donar visibilitat al personal del Departament d'Interior.