torna

Detall de la notícia

Protocol d'atenció a les víctimes dels delictes d'odi per a les policies locals de les Illes Balears

Aquest Protocol recull l'abordatge de les infraccions d'odi i discriminació, entre les quals es troben les motivades per odi LGTBI-fòbic, donant compliment així a l'article 31 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Amb aquest instrument es pretén facilitar a les policies locals de les Illes Balears una informació sistematitzada perquè puguin oferir una primera actuació davant casos de persones que hagin patit alguna agressió per motiu de la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals, entre d'altres motivacions interseccionals que també té present aquest Protocol.

L'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) és qui l'ha elaborat i el seu director, Vicenç Martorell, juntament amb el director general d'Emergències i Interior, Jaume Barceló Huguet, varen presentar el document en la sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears celebrada el 16 de juny de 2022 al Consolat de Mar.