torna

Detall de la notícia

Imatge 5297009

SEMILLA es converteix en IRFAP per potenciar la millora del coneixement agroalimentari i pesquer de les Balears

Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA), ens adscrit a la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, canvia de nom. A partir d’ara es dirà Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP). L’objectiu del canvi de denominació social és consolidar definitivament la millora del coneixement agroalimentari i pesquer de les Balears en una sola entitat. El canvi ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

SEMILLA es va crear l’any 2013 com a entitat pública empresarial prestant activitats relacionades amb el sector agrari i pesquer i totes aquelles que li comanés la conselleria competent. Unes tasques que continuarà desenvolupant però, a més, amb una aposta clara per la millora del coneixement. Segons la gerent de l’IRFAP, Georgina Brunet, «volem desenvolupar un dels objectius prioritaris de la política agrària de les Illes Balears, que és potenciar els programes de recerca i desenvolupament, d’innovació, de digitalització, d’experimentació i de transferència del coneixement en matèria agrícola, ramadera, pesquera i alimentària per a contribuir a la modernització i a l’impuls de la competitivitat del sector primari en l’actual context de canvi climàtic». «És important desenvolupar l’Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari amb el coneixement de la reforma de la nova política agrària comuna, que introdueix canvis molt profunds en la manera com s’han dissenyat els seus instruments», ha destacat.

L’IRFAP treballarà per programes relacionats amb la producció vegetal, la producció ramadera i la producció pesquera, així com en programes estratègics transversals relacionats amb la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’impuls de la competitivitat de l’empresa agrària i pesquera i de la seva digitalització.

Les funcions de l’IRFAP seran també l’establiment d’acords de col·laboració amb altres entitats o institucions públiques que actuen en l’àmbit de la investigació i el desenvolupament tecnològic, la formació i l’assessorament a agrupacions, empreses, cooperatives i altres agents dels sectors agrari, pesquer i alimentari.

Exemples d’experimentació

Alguns dels projectes amb els quals treballa l’IRFAP són la recuperació i caracterització de varietats autòctones, l’avaluació del comportament agronòmic de varietats d’ametller, de garrover, d’espècies lleguminoses farratgeres i de cereals en diferents condicions hídriques, la implantació de sensors per a monitorar cultius, l’estudi del càlcul del balanç de carboni de les principals produccions hortofrutícoles, la conservació i millora genètica de les races autòctones, o la caracterització morfogenètica de la cabana apícola de les Balears, entre altres.