torna

Detall de la notícia

Imatge 5271214

Afers Socials donarà ajuts econòmics a les famílies i entitats que tenen acollides persones refugiades a Ucraïna

\ Són per a famílies que acullen persones que sol·liciten protecció internacional en un domicili particular i als menors acollits en el marc de desplaçaments temporals:

https://intranet.caib.es/sites/ajutsucraina/ca/introduccia/?campa=yes


\ També s’aprova una convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme serveis i programes d’acollida a ucraïnesos


El Consell de Govern d’avui, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat una línia d’ajuts a les famílies i entitats que acullen persones refugiades d’Ucraïna per poder cobrir les despeses bàsiques.

Ajuts a les famílies
Els ajuts a les famílies es distribueixen en dues modalitats. La primera es dirigeix a famílies acollidores i es destina a sufragar les despeses de cobertura de necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció internacional acollides en un domicili particular. La segona línia d’ajuts va adreçada a famílies acollidores destinades a sufragar les despeses de les persones menors d’edat acollides en el marc dels desplaçaments temporals.

Els ajuts podran cobrir despeses efectuades entre el dia 1 de març i 31 de desembre de 2022 amb possibilitat de pròrroga.

Els ajuts són de 200 € mensuals per a les famílies que tenen acollida una única persona; 300 € mensuals les que en tenen dues; 350 € les que en tenen tres i 400 euros les que en tenen quatre. S’incrementarà en 50 € per cada nou membre de la família acollida.

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades
El Consell de Govern també aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna per als anys 2022-2023. Aquesta convocatòria disposa d’una partida de 60.000 € que es distribueix en una partida de 25.000 € per a 2022 i una de 35.000€ per a 2023.