torna

Detall de la notícia

Imatge 5258824

Resultats provisionals i llista de persones excloses en relació al procediment de selecció de personal funcionari interí del lloc de feina del cos facultatiu superior, mitjançant oferta genèrica del SOIB (ciències de la informació

27/07/2022

Es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la qual es publiquen els resultats provisionals i les persones excloses en relació al procediment de selecció de personal funcionari interí de l’administració especial de la CAIB, del lloc de feina de l’Administració Especial de la CAIB, del cos facultatiu superior, mitjançant oferta genèrica del SOIB (ciències de la informació).

 

Les persones excloses disposen de tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web de l’EBAP i de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i del SOIB per presentar les al·legacions i els documents que estimin oportuns, que s’han de registrar en qualsevol dels registres de les conselleries o organismes públics de la CAIB o de qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(Des del 28 de juliol al 1 d’agost, ambdós inclosos)

 

15/06/2022

S’han publicat a la web del SOIB oferta per a la selecció d'un  lloc de feina de l’Administració Especial de la CAIB, del cos facultatiu superior ( Ciències de la informació)

Si estau interessats en participar ho heu de fer emplenant el formulari de la web del SOIB «cercador d’ofertes públiques d’ocupació» https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/

També haureu de registrar, dins el mateix termini, el model de sol·licitud de participació a la borsa, que podeu trobar en la següent adreça:https:https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5151401&coduo=2151&lang=ca, així com els mèrits que volgueu que us valorin.

El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds és el mateix en que l’oferta estarà en difusió a la web del SOIB. (del 15 al 21 de juny de 2022)