vuelve

Detalle de la noticia

Criteris de qualitat dels Serveis de Prevenció aliens

El 13 de juliol de 2009 la Conselleria de Treball i Formació va signar el Pla de Seguretat, Salut i Ambient Laboral 2008/2011, amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, com a document que defineix el marc general de les polítiques de seguretat, salut i medi ambient laboral de les Illes Balears en el període 2008/2011 i en el qual s’integra el Pla de Xoc contra la Sinistralitat Laboral de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Salut Laboral de les Illes Balears en la sessió del dia 20 de desembre de 2007.La prioritat 8 de les mesures estratègiques del Pla es la de promoure, vigilar i controlar la millora contínua de la qualitat dels serveis de prevenció aliens. Així, dins l’eix d’intervenció 6 de Cooperació Tècnica es preveu com a mesura d’intervenció el disseny de criteris i estàndards de qualitat per a la actuació dels serveis i societats de prevenció, així com la vigilància i control de la seva aplicació.Des de la Direcció General de Salut Laboral, es venen aplicant aquells criteris que es considera han de complir totes aquelles entitats que desenvolupin la seva activitat com serveis de prevenció aliens o sol·licitin acreditació  nova, amb l’únic objecte de que l’assessorament en prevenció de riscos laborals que es doni a les empreses aconsegueixi un nivell de qualitat que contribueixi a la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors; així com una major integració de l’activitat preventiva.