torna

Detall de la notícia

Imatge 5252231

Avantprojecte de llei de comunitats balears o illenques fora del territori

Fase actual: Informes preceptius

El Govern de les Illes Balears tramita l’Avantprojecte de una nova llei de de comunitats balears o illenques fora del territori, mandat que deriva de l’article 11 de l’Estatut d’Autonomia de 2007. 

 

Informació pública i participació  

La Conselleria de Presidència, Funció Púbica i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se de l’Avantprojecte de llei i realitzar les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears. 

 

Tràmit d’informes preceptius 

La tramitació de l’Avantprojecte de llei, es troba pendent de diversos informes preceptius i del dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Es pot accedir a l’esborrany de l’Avantprojecte de llei i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç.