torna

Detall de la notícia

Convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU. BDNS (Identif.): 62

El passat 7 de maig de 2022, es va publicar en el BOIB l’Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la que s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria, amb import màxim de 755.383,00 €, és impulsar accions demostratives de la sostenibilitat del desenvolupament, fomentant l’ocupació verda i l’emprenedoria vinculat a noves activitats sostenibles en les reserves de la biosfera espanyoles, la finalitat de totes les quals és promoure la conservació i gestió de la biodiversitat dels recursos naturals, el foment del desenvolupament sostenible i la millora del patrimoni cultural en la Reserva de la Biosfera Menorca.Les mesures o actuacions de conservació inclouen:

  1. Actuacions destinades a prevenir la mortalitat d'espècies endèmiques de fauna i flora.

  2. Actuacions per a la detecció precoç, el control i l'eliminació d'espècies invasores.

  3. Mesures de gestió i recuperació d'hàbitats adoptades en relació amb espècies amenaçades.

  4. Actuacions de restauració d'aiguamolls, com ara la millora de la dinàmica natural, la quantitat i la qualitat de l'aigua i la fauna i la flora naturals.

  5. Actuacions destinades a crear, renovar i millorar les instal·lacions i infraestructures associades a la gestió del patrimoni natural i, en particular, a la millora de les zones protegides (Xarxa Natura 2000 i espais naturals protegits), i a millorar i consolidar la infraestructura de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), inclòs un nou centre de rescat de referència.En aquesta convocatòria, poden ser beneficiaris de les subvencions el Consell Insular de Menorca, òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera Menorca, a través de l’«Agència Menorca Reserva de Biosfera», i els municipis de l’illa de Menorca.Els beneficiaris podran presentar una sol·licitud per cada projecte a subvencionar, fins a un màxim de cinc sol·licituds per beneficiari, concedint-se el 100% del cost subvencionable, amb un import mínim a sol·licitar de 30.000,00 euros/sol·licitud.El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 23 de maig de 2022.

 

 

Enllaç al procediment: https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5176047