torna

Detall de la notícia

Ajuts per al sosteniment de la Xarxa complementària 2022

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2022

 

Per a més informació visitau la pàgina web de l'IEPI