torna

Detall de la notícia

Imatge 5153999

Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

01/04/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat Resolució de 23 de març de 2022, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, referent a la convocatòria per proveir lloc de treball pel sistema de lliure  designació.

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear o bé l'anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, si és posterior.

El termini de presentació de sol.licituds és del 04/04/2022 fins al 27/04/2022.

31/03/20222

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica