torna

Detall de la notícia

Imatge 5093266

Consulta prèvia a l'elaboració d'un decret de modificació del Decret 49/2008, de 18 d'abril, de creació del Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears

Des de la Conselleria de Presidència, Funció Publica i Igualtat es vol iniciar el procediment per elaborar el decret de modificació del Decret 49/2008, de 18 d’abril, de creació del Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears. 

El Consell de Participació de la Dona és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i d’assessorament adscrit a l’Institut Balear de la Dona, la reglamentació del qual no regula, de manera adequada i suficient, en aquests moments, la seva composició i funcionament. D’altra banda, en l’òrgan de què es tracta, no estan representades totes les entitats que, avui en dia, treballen en favor de la igualtat i la promoció de la dona a les Illes Balears. 

Es pot accedir a la Consulta prèvia i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

PARTICACIÓ

 En la fase de consulta pública prèvia, es poden realitzar suggeriments per via telemàtica en el web de Participació del Govern de les Illes Balears, fins el dia 15 de febrer de 2022 (inclusiu), fent clic en aquest enllaç,