torna

Detall de la notícia

Imatge 5004799

Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d'Emergències Radiològiques a les Illes Balears.

El Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears té la finalitat d’establir l’organització i els procediments d’actuació dels recursos i serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, d’altres entitats públiques i privades, que siguin necessaris per assegurar una resposta eficaç de les administracions públiques, per protegir la integritat de la vida de les persones, els seus béns i el patrimoni col·lectiu i ambiental davant hipotètics danys en les diferents situacions d’emergència radiològica.

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat duu a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se el projecte de decret i participar-hi fent propostes i suggeriments.

D’acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 3 de novembre de 2021 s’ha obert un procés participatiu per a la presentació d’al·legacions o suggeriments fins el dia 28 de desembre de 2021

Aquest procés possibilita la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears. Enllaç