torna

Detall de la notícia

Projecte de decret del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de caràcter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

Projecte de decret de desplegament en relació al Fons de Seguretat Pública previst a l'article 205.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règimen local de les Illes Balears.

S'estableix el règim jurídic, els criteris de distribució i el funcionament d'un fons de seguretat pública extraordinari peer atendre les despeses dels municipis en matèria de seguretat pública derivades del procés de desescalada iniciat a partir del 9 de maig de 2021.

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç.


Informació Pública i Participació

La Consellera de Presidència, Función Pública i Igualtat duu a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret i participar-hi fent propostes i suggeriments.

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 25 d'agost de 2021 s'ha obert un procés participatiu per a la presentació d'al·legacions fins el dia 9 desetembre de 2021.

Aquest procés possibilita la presentació d'al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears. Enllaç