torna

Detall de la notícia

Imatge 4690633

II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024

Aquest document estratègic vol ordenar i donar continuïtat a les polítiques públiques iniciades arran de la publicació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia i el seu desplegament posterior.

Els canvis estructurals que cal assolir només són possibles a llarg termini, encara que han de començar amb la suma de les accions que la ciutadania i les institucions han de dur endavant complementàriament per trencar estereotips, actituds i comportaments que vulnerin els drets de les persones LGTBIQ+, que són drets humans.

Consta de 5 eixos estratègics:

Eix 1 d'implantació i coordinació de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere.

Eix 2 de garantia de drets i mesures de bon tracte i no-discriminació de les persones i les famílies LGTBIQ+.

Eix 3 de mecanismes per fer efectiva l'erradicació de qualsevol tipus d'LGTBI-fòbia i per fomentar el coneixement de les seves causes i conseqüències.

Eix 4 de mesures transversals i accions positives en polítiques sectorials a favor del col·lectiu LGTBIQ+.

Eix 5 de justícia i reparació històrica en memòria democràtica d'LGTBIQ+.

Durant els 4 anys de vigència del Pla estan previstes un total de 105 accions per arribar a assolir els objectius.

Aquest II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere de les Illes Balears es va aprovar pel Consell d'LGTBI de les Illes Balears en la 10a sessió plenària celebrada el 8 d'abril de 2021.