torna

Detall de la notícia

Imatge 4555134

Nou ajornament de la realització de les proves selectives de concurrència massiva corresponent a l'OPE 2018 ja convocades

 

S’informa que, atèsa la situació sanitària ocasionada per la COVID-19, s’ajorna novament la realització del primer exercici dels processos selectius per a l’ingrés en els cossos següents: cos SUBALTERN, cos AUXILIAR, cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats.

En el mes d’OCTUBRE DE 2021 es publicarà la previsió de calendari d’exercicis dels processos selectius de cada un d’aquests cossos.

No obstant això, s’informa que es començarà entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, moment en el qual es realitzarà el primer exercici del cos amb menys afluència d’aspirants (cos de GESTIÓ); i la resta es realitzarà d’acord amb el calendari publicat, tot sempre i quan la situació sanitària ho permeti.