torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la CMAIB i es desenvolupa el procediment d'Avaluació Ambiental