torna

Detall de la notícia

Imatge 4451628

Davalla la xifra d'èxitus i d'incidents greus a les platges de les Illes Balears

La tasca del socorrista ha estat clau en la lluita i el control contra la COVID-19

Emergències Illes Balears ha presentat el balanç de la temporada de platges 2020 a la Jornada tècnica de Seguretat a les Platges de les Illes Balears que ha tingut lloc avui al Parc Bit d’Inca, així com l’estratègia de seguretat per a la propera campanya i les novetats de la pàgina web de platges.

Les Illes Balears registraren la passada temporada de bany una davallada del 47% en la mortalitat a les platges de les Illes, de 19 casos el 2019 a 10 l’any 2019, la xifra més baixa dels darrers sis anys.

Enguany les dades han de contextualitzar-se en la situació actual de la pandèmia, amb una temporada de menys dies d’activitat a les platges, ja que durant el mes de maig i la primera setmana de juny estava prohibit el bany i restringida part de la navegació d’esbarjo.

Les dades reflecteixen un descens important pel que fa al nombre total d’èxitus a les platges de Balears, amb 10 casos, 9 menys que l’any passat (6 a Mallorca, 1 a Eivissa i 3 a Formentera). D’altra banda, enguany no hi ha hagut cap persona morta a l’arena i el nombre d’intervencions amb resultat d’èxitus fora de l’horari de servei de salvament ha davallat, amb només 3 casos, 1 menys que l’any passat.

S’ha produït també una davallada notable en el nombre d’incidents greus respecte a l’any 2019 -de 710 s’ha passat a 464-, dada que constata que l’ocupació en les platges ha disminuït considerablement durant la temporada estival, no només per la manca de turistes, sinó també per les mesures de seguretat implantades a conseqüència de la COVID-19.

També ha baixat el nombre de persones ofegades recuperades, que ha passat de 19 el 2019 a 15 el 2020 (13 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa), precisament per la ràpida resposta dels serveis de vigilància, que fa que les persones en risc es recuperin abans de l’esgotament i de l’aturada cardio-respiratòria.

Respecte el número de persones traslladades a centres assistencials, aquest 2020 s’han registrat un total de 338 casos (178 a Mallorca, 55 a Menorca, 78 a Eivissa i 27 a Formentera), 139 menys que l’any passat. Una altra dada important és el nombre de rescats, persones que estaven en perill però que no han entrat en aturada cardíaca gràcies als serveis de salvament, amb 826 persones rescatades en el 2020 davant les 692 de l’any 2019.

Cal destacar l’important tasca que el socorrista ha realitzat aquesta temporada a les platges de les Balears ajudant i donant suport a les Forces i Cossos de Seguretat en la lluita i el control contra la COVID-19. A més de les funcions que per normativa té encomanades, se li ha afegit extraordinàriament la tasca de vigilar i controlar l’afluència i ocupació de les platges, la qual cosa ha ocasionat el seu tancament en 520 ocasions. Aquest fet ha suposat un total de 990 intervencions, amb un increment de la seva activitat en un 39’44% respecte a la temporada anterior.

La propera temporada de platges, que començarà l’1 de maig de 2021, incorporarà novetats pel que fa a la seguretat de les platges, com ara l’alliberament de la càrrega de les tasques de control de la COVID als socorristes; la utilització de noves eines per a la regulació de l’ocupació de les zones de bany;  l’actualització de l’eina que utilitza el socorrista per a la recollida de la informació de l’estat de la platja que impacta directament en la prevenció dels banyistes; i la millora de la pàgina web a l’usuari que la farà més útil i ràpida, més visual i intuïtiva i que proporcionarà en temps real tota la informació de les platges relacionada amb el nivell d’ocupació, presència de socorristes, color de la bandera, onatge, presència de meduses, etc.