torna

Detall de la notícia

Imatge 4446964

El Govern invertirà 7,8 milions d'euros en administració digital

El pressupost de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització supera els 70 milions d'euros, un 3,06 % superior al de 2020

La consellera Isabel Castro, ha comparegut avui en comissió parlamentària per explicar el pressupost destinat a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització per a 2021, un pressupost de 70.118.434 € que supera en un 3,06 % al de 2020 (68,03 M €).

Castro ha destacat la importància d'invertir en l’Administració Pública, en els empleats i empleades de la comunitat, en la digitalització i en la modernització dels serveis públics “per garantir una Administració molt més eficient, transparent i accessible”.

En aquest sentit, la Direcció General de Modernització i Administració Digital comptarà amb un pressupost de 45.358.580 €.

Amb aquesta partida, entre altres qüestions, es donarà un important impuls a l'administració electrònica i a la digitalització dels processos, creant noves i millors formes d'accés per als ciutadans i noves eines de gestió en línia per a les empleades i empleats públics de la Comunitat Autònoma.

L'objectiu principal és avançar en la implementació del major nombre possible de tràmits en línia, simplificant l'accés a la ciutadania i, alhora, automatitzar processos que permetin millorar els temps de gestió dels expedients per part dels treballadors públics.

Per a aquesta finalitat, prevista en el Pacte de Reactivació Econòmica i Social del Govern dels Illes Balears, es destinaran 2,71 milions d'euros.

A aquesta quantitat s’hi sumen 5.179.702 euros en millores dels sistemes d'informació, en seguretat i renovació d'equips.

Amb això, se superaran els 7,8 milions d'euros en inversions per a la modernització i digitalització de l'Administració.

Cal assenyalar, d'altra banda, que del pressupost total d'aquesta Direcció General es deriven 33,9 milions d'euros a l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, una partida que ja inclou l'increment de 2 milions d'euros que es destinaran a les millores salarials dels treballadors dels serveis d'informatius de la ràdio i la televisió.

La Direcció General de Funció Pública compta amb un pressupost de 4.201.394 €, una partida que es destinarà al foment de l'ocupació pública, a l'impuls de noves mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, a l'adaptació del teletreball a les noves realitats socials i al desenvolupament del Pla Concilia, amb mesures per afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral dels treballadors públics.

La Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP), adscrita a aquesta Direcció General, compta al seu torn amb un pressupost de 4.607.254 €. Una partida de la qual prop d'un milió d'euros es destinarà a accions de formació per als empleats públics de l'administració autonòmica i de les entitats locals.

En aquest sentit, cal destacar l'increment del 62 % dels fons previstos per a la formació en matèria de seguretat i emergències i per a l'execució dels processos unificats de les ofertes públiques d'ocupació de policies locals convocades pels ajuntaments.

La Direcció General d'Emergències i Interior comptarà el 2021 amb un pressupost de 12.942.927 €, un 10 % superior al de 2019, que permetrà seguir desenvolupant eines de gestió especialitzades per a una coordinació efectiva de les emergències en la nostra comunitat; per continuar amb l'actualització de plans i protocols d'actuació, i per a programes específics de prevenció.

Cal destacar d'aquesta àrea, la partida de 2,37 milions d'euros destinada al Fons de Seguretat Pública, que reverteix directament sobre las policies locals de tots els municipis de la comunitat i en el programa autonòmic de Policia Tutor.

Memòria Democràtica i Bon Govern

La Secretària Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern comptarà el 2021 amb un pressupost de 2.618.912 € que es distribuirà entre les tres direccions generals que engloba.

La Direcció General de Memòria Democràtica disposarà d'1.315.278 € per desenvolupar, entre altres accions, el III Pla de Fosses d'aquesta comunitat.

Així mateix, s'engegarà un nou banc d'ADN autonòmic per a familiars de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i per a nens robats.

La Direcció General de Participació Ciutadana i Voluntariat comptarà amb 626.038 € el 2021, un pressupost que permetrà llançar la Plataforma Virtual de Participació Ciutadana i desenvolupar plans autonòmics que permetin capacitar els empleats i empleades públiques de totes les administracions per incorporar i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions.

Respecte a la Direcció General de Transparència i Bon Govern, el pressupost és de 677.596 € per promoure, entre altres iniciatives, el govern obert en la nostra comunitat i seguir augmentant el nivell d'informació pública al qual accedeix la ciutadania.