torna

Detall de la notícia

Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques

En el BOIB núm. 99 de 2 de juny de 2020 es va publicar la Instrucció tècnica 2/2020 del director general d'Emergències i Interior per la qual s'estableix provisionalment l'acreditació dels socorristes i les socorristes inscrits en el Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears.

Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: