torna

Detall de la notícia

Avaluació final del Pla Estratègic LGTBI 2017-2019

Està disponible per a la seva descàrrega el document que recull els aspectes clau de l'Avaluació del Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears -Cap a la igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)- 2017-2019, elaborat des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Drets i Diversitat.

Aquesta avaluació va ser un dels punts de l'ordre del dia que es varen tractar en la 7a sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 1 de juny de 2020.

S'han identificat i gestionat 14 processos per donar resposta als 5 eixos del Pla Estratègic i s'han impulsat polítiques públiques LGTBI que queden resumides en 8 accions prioritàries.

Aquesta avaluació ens ha de permetre iniciar la redacció del II Pla Estratègic durant el segon semestre del 2020, comptant amb la participació de les comissions de treball del Consell d'LGTBI i de les conselleries del GOIB amb competències en els àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016 LGTBI.

Podeu accedir a la versió en català i en castellà en format PDF.