torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA AJUDES AL LLOGUER 2020 (Nou requeriment d'esmena de deficiències 03-05-2021)

Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades a la convocatòria pública de l’ajuda al lloguer d’habitatges de 2020

Els sol·licitants de l’ajuda al lloguer d’habitatges 2020 que es detallen a l’annex I disposen d’un termini de deu dies hàbils compresos entre el 4 i 17 de maig de 2021 ambdós inclosos, per esmenar les deficiències o aportar la documentació requerida a l’esmentat annex.

Una vegada finalitzat el termini establert sense esmenar o aportar la documentació, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es procedirà prèvia la resolució corresponent, a l’arxiu de l’expedient.

Es pot esmenar la deficiència o adjuntar la documentació requerida telemàticament mitjançant el següent enllaç. És necessari indicar el nombre del codi de l'expedient que figura a les llistes (PAV/PAC) juntament amb l'any de l'ajuda (2020) i nombre del document d'identitat.

Tots aquells sol·licitants, l’expedient dels quals no hagi sortit a cap de les llistes publicades fins al moment, han d’esperar a la publicació de properes llistes.