torna

Detall de la notícia

Imatge 4119738

El Govern demana al Ministeri de l'Interior que es recuperin les funcions dels policies tutors durant l'estat d'alarma perquè puguin atendre les necessitats de l'alumnat confinat

La consellera Isabel castro ha informat el ministre de la mesura que permetrà que els policies locals en formació comencin les seves pràctiques als municipis abans de completar la formació obligatòria

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha traslladat avui al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, la conveniència de que els policies tutors, actualment sota les ordres del Ministeri degut a la declaració de l’estat d’alarma, recuperin les seves funcions d’assistència als centres escolars i puguin intervenir en cas que els docents detectin una situació de vulnerabilitat durant les sessions que es duen a terme amb l’alumnat per mitjans telemàtics.

Aquest ha estat un dels temes plantejats per la consellera Isabel Castro i pel director general d’Emergències i Interior, Jaume Barceló, durant la celebració de la segona reunió del Comitè Estatal de Coordinació per al COVID-19 convocada pel Centre Nacional d’Emergències de la Direcció General de Protecció Civil i d’Emergències (CENEM) amb participació del tinent general en cap de la UME, el president de Cruz Roja Española, els delegats del Govern i consellers de les Comunitats Autònomes amb competències en matèria de Protecció Civil.

L’article 5 del decret de l’estat d’alarma estableix que els agents de les policies de les corporacions locals, de igual manera que els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i dels Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, queden sota les ordres directes del ministre de l'Interior, quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

El programa de policia tutor, pioner a l’estat i impulsat des de les Illes Balears, suposa que un membre de la policia local, amb formació específica i especialitzat en la resolució de conflictes privats i en l'entorn escolar, actuï com a col·laborador proper als centres escolars facilitant la resolució d'aquests problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors. Es tracta d'un policia local dedicat especialment a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals de l'àmbit social, sense perdre la condició d'agent de l'autoritat i tot el que representa.

Entre les seves funcions, i en relació directa amb l’actual situació de suspensió de classes, figura la tasca de vigilar i actuar davant les diferents modalitats d'absentisme escolar (en aquest cas, de no connexió) o de qualsevol conducta o situació que es consideri de risc per als menors d'edat, en col·laboració amb els centres educatius.

Policies locals en pràctiques

D’altra banda, la consellera d’Administracions Públiques i Modernització ha informat de la suspensió, mentre duri l’estat d’alarma, del requisit legal que estableix que els policies locals en formació només poden fer pràctiques als seus municipis una vegada hagin cursat al manco una cinquena part del curs de capacitació obligatori.

Aquest requisit s’estableix a l’apartat 1 de l’article 181 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. La seva suspensió respon a una petició d’algunes corporacions municipals, atesa la càrrega de feina que l’estat d’alarma suposa per al conjunt de cossos de seguretat.

Una vegada aquesta suspensió quedi aprovada, el personal funcionari en pràctiques que està realitzant el Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia local per a l’any 2020 (41a promoció), pot dur a terme de forma immediata una part de la fase de pràctiques en el municipi respectiu relacionades amb les funcions pròpies de la categoria i, per tant, ha de complir les diverses tasques de suport que se li encarreguin d'acord amb la seva condició.

Durant el període de pràctiques esmentat, que ha de computar als efectes prevists en l’article 179 del Decret 40/2019, el personal funcionari en pràctiques ha de rebre les retribucions segons el que estableix la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Una vegada conclòs el període de pràctiques als municipis i aixecat l’estat d’alarma, els agents podran reprendre la fase de formació teòrica del curs de capacitació.

Aquest curs de capacitació va donar començament el passat 9 de març a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). En concret, hi participen un total de 36 agents, dels quals 7 són dones (19%) i 30 són homes (81%). L’edat mitjana de l’alumnat és de 32,4 anys; mentre que la persona més jove té 21 anys, la més major té 41. Quant a les illes i municipis de procedència, els participants provenen de 10 ajuntaments de les Illes Balears, 7 de Mallorca (Sóller 3, Campos 2, Binissalem 2), 18 de l’illa d’Eivissa (Vila 12, Sant Josep de sa Talaia 1, Santa Eulària des Riu 2 i Sant Antoni de Portmany 3), 2 de Formentera i 9 de Menorca (Maó 8, Ciutadella 1).

Tot i que es tracta del 41è curs bàsic de policia local, aquesta és la primera edició que forma part del sistema integrat de selecció a les policies locals, segons el nou model d’accés que va introduir la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.