torna

Detall de la notícia

Avís Consorci Borsa de Places - Actualització 23/04/2021 sobre el pagament de rebuts

S'informa que a causa de l'actual situació de pandèmia i Estat d'Alarma, la domiciliació bancària dels rebuts corresponents al fraccionament de l'adquisició de places pel que fa a l'anualitat de 2021, la qual estava prevista per a 1 de juny, es trasllada a 1 de setembre. 

Totes les consultes al respecte i les relatives al procediment de venda de places turístiques es resoldran per correu electrònic a l'adreça coordinacion@sgtturis.caib.es o por telèfon al número 971176600, Ext. 62817 i 62516.