torna

Detall de la notícia

Publicacions externes de caire econòmic

En aquest apartat podreu accedir a: publicacions, presentacions, articles científics (papers)... no elaborades per la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació  però amb contingut econòmic d'elevat d'interés