torna

Detall de la notícia

Imatge 4077200

El telèfon d'emergències 112 Illes Balears va atendre 777.469 telefonades i va gestionar 123.065 incidents durant el 2019

Avui es commemora el Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències amb una jornada sobre les emergències i la seguretat a les platges

Marcar l’112 a qualsevol dispositiu telefònic és sinònim d’atenció urgent davant de qualsevol eventualitat. L’any 2019 el telèfon d’emergències 112 Illes Balears va rebre un total de 777.469 telefonades i va gestionar un total de 123.065 incidents relacionats amb casos d’emergència vital, emergència no vital, assistència, denúncies i persones desaparegudes (prioritats d’1 a 5). El mes d’agost va ser el mes amb més telefonades rebudes, amb una mitjana de 3.080 telefonades al dia.

Els 123.065 incidents gestionats suposen un augment del 2% respecte els incidents atesos el 2018 ( 120.551). Concretament, a Mallorca s’han gestionat un total de 97.651 incidents, a Eivissa 18.054, a Menorca 5.760 i a Formentera 1.434.

Així mateix, l’112 ha rebut durant el 2019 més de 170.491 telefonades que no havien de menester cap servei de l’112. La gran majoria d’aquestes telefonades no procedents s’han degut a errades de marcació o han estat generades per la mateixa xarxa telefònica, però 3.866 d’aquestes telefonades (un 1,36%)s’han degut a bromes dels interlocutors. Respecte a les intervencions dels psicòlegs de l’112, el 2019 es van activar en 264 ocasions.

Pel que fa als idiomes, el 70,45% de les telefonades ateses s’ha fet en castellà, el 23,91% en català, i el 5,6% restant s’han atès en anglès, alemany, francès i italià.

Dia Europeu de l’112

Avui, 11 de febrer, es celebra el Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències 112, una jornada promoguda fa deu anys per l’Associació Europea del Número d'Emergències (EENA) amb la finalitat de donar a conèixer aquest número telefònic que tots els ciutadans europeus comparteixen com a referent per a l’atenció en matèria d’emergències.

A les Illes, per commemorar aquest dia, la Direcció General d'Emergèncie i Interior ha organitzat una jornada sobre emergències i seguretat a les platges amb dues xerrades: “La seguretat en platges dins la gestió integral de les emergències a les Illes Balears”, a càrrec de Joan Pol Pujol, cap del Servei d’Ordenació d’Emergències i “El retorn de la inversió en la seguretat en platges, una realitat incontestable”, a càrrec del doctor José Palacios Aguilar, expert mundial i col·laborador en la matèria amb diverses comunitats autònomes i regions europees i americanes. A continuació es realitzarà un homenatge als treballadors del SEIB112 que duen 20 anys al servei de l’112.

Cal destacar que les Illes Balears van ser el primer lloc a Espanya on l’112 va començar a funcionar, ja que la seva implantació va anticipar-se fins i tot al Reial Decret del 1997 pel qual s'assumia la directiva europea del 1991 que recomanava la creació d'aquest servei de forma progressiva a tot Europa. Aquest caràcter pioner fa que en aquests moments el telèfon únic d’emergències es trobi consolidat a les Illes i sigui una eficaç eina de coordinació i d'activació de recursos assistencials.