torna

Detall de la notícia

Imatge 3735660

Millores corporatives en Seguretat de la CAIB

La Direcció General d'Emergències i Interior ha enllestit aquest 2019, entre altres millores, la tasca de modernització i actualització de la imatge corporativa del Servei de Seguretat de la CAIB (SSCAIB). A més, també s'ha millorat la qualitat i les prestacions de les peces que conformen la uniformitat del Servei, per adaptar-les als nivells normatius exigits per al personal de seguretat.

Respecte dels vehicles, s'ha incorporat un vehicle amb tecnologia Híbrida i s'hi han retolat amb un nou disseny, diferenciador d'altres serveis; tot amb la finalitat de oferir més visibilitat davant de situacions de risc i millorar la identificació del Servei.

La Dirección General de Emergencias ha realizado éste 2019, entre otras mejoras, la tarea de modernización y actualización de la imagen corporativa del Servicio de Seguridad de la CAIB (SSCAIB). Además, se ha mejorado la calidad y las prestaciones de las piezas que conforman la uniformidad del Servicio para adaptarlas a los niveles normativos exigidos para el personal de seguridad.

Respecto de los vehículos, se ha incorporado uno con tecnología Híbrida y se han rotulado con un nuevo diseño,  diferenciador de otros servicios, con el fin de ofrecer mayor visibilidad ante situaciones de riesgo y mejorar la identificación del Servicio.