torna

Detall de la notícia

Imatge 3733850

Instal·lacions SEVESO de nivell inferior.

La normativa aplicable en matèria d'autoprotecció amb les instal·lacions afectades per la normativa SEVESO en el seu nivell inferior a la comunitat autònoma de les Illes Balears és la següent:

  • Reial Decret 1196/2003, de 19 de setembre.
  • Decret 7/2004, de 23 de gener.
  • Reial Decret 393/2007, de 23 de març.
  • Reial Decret 1468/208, de 5 de setembre.
  • Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre.

El total d'instal·lacions afectades per la Directiva d'Accidents Greus en el seu nivell inferior existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears és de 15.

Els enllaços que es troben a continuació responen a les determinacions de seguretat i publicitat recollides a l'article 15 del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, sobre cada una d'aquestes 15 instal·lacions.