torna

Detall de la notícia

Convocatòria per formar part d'una borsa de treball de la categoria professional/lloc de treball de treballador/a forestal N1,treballador/a forestal N2, treballador/a forestal sotscap i vigilant (llista definitiva)

Trobareu la publicacio de les llistes definitives de valoració de mèrits de les categories profesionals/llocs de treball de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant al BOIB al següent enllaç: Llistes definitives de valoració de mèrits de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Trobareu la publicacio de les llistes provisionals de valoració de mèrits de les categories profesionals/llocs de treball de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant al BOIB al següent enllaç: Llistes provisionals de valoració de mèrits de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant.

___________________________________________________________________________________________________

Trobareu la publicacio de les llistes definitives de valoració de mèrits de les categories profesionals/llocs de treball de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal Sotscap al BOIB al següent enllaç: Llistes definitives de valoració de mèrits de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal sotscap.

__________________________________________________________________________________________________

Trobareu la publicacio de les llistes provisionals de valoració de mèrits de les categories profesionals/llocs de treball de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal sotscap al BOIB al següent enllaç: Llistes provisionals de valoració de mèrits de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal sotscap.

__________________________________________________________________________________________________

Trobareu la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses publicades al BOIB al següent enllaç: Llistes definitives de persones admeses i excloses.

__________________________________________________________________________________________________

Trobareu la publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses publicades al BOIB al següent enllaç: Llistes provisionals de persones admeses i excloses.

El termini per presentar la corresponent documentació per esmenar errors finalitza dia 22 de març de 2019 a les 14:00.

__________________________________________________________________________________________________

El període de lliurament d'instàncies de la Borsa és del 14 de gener al 4 de febrer, ambdós inclosos.

A les dependències de l'IBANAT del carrer Gremi Corredors número 10, del Polígon de Son Rossinyol, de Palma, s'ha habilitat un registre a l'entrada de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a la planta baixa. L'horari de registre serà de 9 a 14 hores.

No es faran fotocòpies, les persones interessades han de dur dos exemplars d'instància; un per l'IBANAT i un per la persona interessada. La documentació adjunta a la instància, no és necessari presentar-la compulsada, però en el moment abans de la contractació, s'haurà d'aportar compulsat, si no ho ha fet.

Les instàncies que no vagin degudament emplenades o no s'adjuntin les declaracions jurades i els requisits, no es registraran.

Trobareu la publicació del BOIB al següent enllaç: Resolució i bases BOIB