torna

Detall de la notícia

Circular 2/2018 del director general de Turisme respecte a la disposició addicional vuitena de la Llei 6/2017 de 31 de juliol, del turisme de les Illes Balears