torna

Detall de la notícia

Imatge 3433912

Guia informativa lloguer turístic

La direcció general de Turisme posa a disposició de la ciutadania una guia informativa relativa al procediment per presentar una declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) per a la comercialització turística d'un habitatge a Mallorca.

Després d'haver verificat que l'habitatge compleix amb els requisits exigits per la normativa i que es disposa de la documentació imprescindible (original i fotocòpia) prèvia per poder presentar la Declaració responsable d'inici d'activitat turística pot descarregar els documents necessaris a

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1095724

Nota: aquest document és una nota informativa sense valor legal. En cas de discrepància entre aquesta i la normativa, s'aplica la normativa