vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3430605

Reserva de places turístiques

La Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics acordà en sessió de dia 3 de juliol de 2018 aprovar la proposta de reserva de places turístiques per a allotjaments turístics, d'acord amb el que preveu l'article 91.7 de la Llei 8/2012, del Turisme, segons la redacció de la Llei 6/2018.