torna

Detall de la notícia

Estudi relatiu a l'impacte dels vehicles de lloguer a les Illes Balerars

Es publica l'estudi i la memòria relativa a l'impacte dels vehicles de lloguer a les Illes Balears