torna

Detall de la notícia

Accions formatives per a Programes de Formació Sectorial

Es publiquen els llistats amb les accions formatives que es poden sol·licitar per desenvolupar els Programes de Formació Sectorial.

Hi ha deu àmbits sectorials:

- Agroalimentari

- Comerç

- Construcció 

- Educació i formació 

- Hoteleria i joc

- Indústria    

- Sanitat

- Serveis administratius, finances i assegurances

- Serveis col·lectius

- Transport

Per cada àmbit sectorial hi ha dos llistats, un per cada tipus d'accions formatives:

- Mòduls formatius de certificats de professionalitat

- Especialitats formatives específiques per a ocupats que provenen de la base de dades de la FUNDAE

Per accedir-hi clicau damunt la paraula del sector.

Cada programa podrà contenir un màxim de deu especialitats que estiguin incloses en qualsevol d'aquests llistats.

Cada especialitat té un nivell de prioritat: 1 (prioritat baixa) o 2 (prioritat alta).