torna

Detall de la notícia

Accions formatives per a Programes de Formació Transversal i Programes de Formació dirigits a Autònoms i Economia Social

Es publiquen els llistats amb les accions formatives que es poden sol·licitar per desenvolupar els Programes de formació transversal i els Programes dirigits a treballadors autònoms i d'economia social.

Hi ha tres llistats, un per a cada tipus d'accions formatives:

- Mòduls formatius de certificats de professionalitat

- Especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat del Catàleg d'especialitats del SEPE

- Especialitats formatives específiques per a ocupats que provenen de la base de dades de la FUNDAE

Cada programa podrà contenir un màxim de deu especialitats que estiguin incloses en qualsevol d'aquests llistats.

Cada especialitat té un nivell de prioritat: 1 (prioritat baixa) o 2 (prioritat alta).