torna

Detall de la notícia

Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En data 1 de febrer, el Consell de Govern va aprovar el Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears.

El Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va publicar al BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019.

Aquest Decret té per objecte crear i regular el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com formular el paper dels clústers dintre el sistema d’R+D+I de les Illes Balears.