torna

Detall de la notícia

Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per unificar criteris d'interpretació d'aspectes de la Llei 12/2016, en especial pel que fa a l'àmbit d'aplicació del procediment d'avaluació ambiental estratègica