torna

Detall de la notícia

Aprovació dels exercicis i temaris de les proves selectives per a ingrés a l'Administració de la CAIB

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 21 de febrer de 2017 es publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015 i 2016.

Podeu consultar els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’accés als diferents cossos, escales i especialitats en aquest enllaç.