torna

Detall de la notícia

Finestreta tramitació autoconsum (v.22/03/2022)

Novetats de les últimes actualitzacions:

  • S'ha incorporat el document de veracitat de dades bancàries per a la devolució de la garantia econòmica
  • S'ha incorporat que els autoconsums amb excedents fins a 100 kW queden exempts de la presentació garantia econòmica.
  • S'ha canviat el model sol·licitud a la DGECC.
  • S'ha incorporat el document aclaridor sobre la limitació parcial de potència d'abocament en autoconsu.
  • S'ha incorporat l'enllaç al registre públic d'instal·lacions d'autoconsum del Ministeri per a Transició Ecològica i el Repte Democràtic.

 Acces a la finestreta tramitació autoconsum