torna

Detall de la notícia

Imatge 2660955

El Punt d'Orientació Acadèmica i Professional

El Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) està format per professionals tècnics del SOIB - Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i de la Conselleria d’Educació i Universitats que atenen consultes relacionades amb el sistema integrat de formació professional:

- Formació Professional per a l’ocupació (certificats de professionalitat del SOIB)

- Formació Professional acadèmica (cicles formatius)

- Acreditació de l’experiència laboral que organitza l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Aquestes demandes estan centrades en una orientació acadèmica i professional adequada per tal d´aconseguir millorar la qualificació professional, evitar l´abandonament escolar i optar a una requalificació laboral aprofitant totes les oportunitats que ofereix el sistema integrat de Formació Professional.

Per contactar amb el Punt d´Orientació Acadèmica i Professional podeu telefonar al 971177859 o adreçar-vos al Passatge Guillem de Torrella, 1 de Palma. L’horari d’atenció al públic és de 10h a 14h. També, podeu escriure un correu a orientacio@dgfpfp.caib.es o consultar la informació referent al POAP al link següent