torna

Detall de la notícia

Imatge 2511026

Relacions ordinàries amb el Consell Consultiu

Funcions i serveis:

  • Dur a terme les actuacions preparatòries per a la remissió al Consell Consultiu de les Illes Balears de les sol·licituds de dictamen que formula la presidenta de les Illes Balears.
  • Contribuir a la divulgació, entre els operadors jurídics, dels aspectes d’assessorament jurídic tractats pel cos assessor en relació amb la tècnica normativa i la formació dels expedients documentals en els procediments d’elaboració dels projectes de decrets i d’ordres.